corner

אי צ'ינג
ספר התמורות

אי צ'ינג (סינית:易經 "תורת השינויים" או "ספר התמורות") הוא ספר פילוסופי ומיסטי, המספק עצות להתלבטויות בחיים בעזרת מיפוי דפוסי שינויים בחיים בעזרת טריגרמות.

לפתוח ספר

חיזוי

בניית הקסאגרם

כדי לקבל עצה יש להתמקד במצב, שעל העתיד שלו אתם רוצים ללמוד מספר תמורות. תחשבו על שאלה.

גררו את המטבעות לתוך החלק העליון של השדה לזריקה ושחררו את הלחצן של העכבר. מטבעות יציגו איזה קו צריך לצייר. הטילו מטבעות 6 פעמים, עד שבאזור של תחזיות ההקסאגרם יהיה מוכן והספר יתן תשובה על השאלה.

אל תשכחו להודות בכנות לספר, גם אם התשובה שקיבלתם ממנו נראית שלילית.

nice image

nice image
art

art

בהצלחה בדרכך

אושר ועושר

ליצירת קשר עם אחד המפתחים של האתר: לחצו כאן

art
art
"Show Menu"