corner

אי צ'ינג
ספר התמורות

אי צ'ינג (סינית:易經 "תורת השינויים" או "ספר התמורות") הוא ספר פילוסופי ומיסטי, המספק עצות להתלבטויות בחיים בעזרת מיפוי דפוסי שינויים בחיים בעזרת טריגרמות.

לפתוח ספר

חיזוי

בניית הקסאגרם

רוצים לקבל עצה על העתיד מתוך ספר התמורות? חשבו על שאלה והתמקדו בה.

על מנת להטיל מטבעות, לחצו עליהם באמצעות העכבר. המטבעות יציגו קו שאותו צריך לצייר. הטילו את המטבעות 6 פעמים, עד שבאזור של התחזיות ההקסאגרם יהיה מוכן והספר ייתן תשובה על השאלה.

אל תשכחו להודות בכנות לספר, גם אם התשובה שקיבלתם ממנו נראית שלילית.

nice image

nice image
art

art

בהצלחה בדרכך

אושר ועושר

ליצירת קשר עם אחד המפתחים של האתר: לחצו כאן

art
art
"Show Menu"