corner

אי צ'ינג
ספר התמורות

אי צ'ינג (סינית:易經 "תורת השינויים" או "ספר התמורות") הוא ספר פילוסופי ומיסטי, המספק עצות להתלבטויות בחיים בעזרת מיפוי דפוסי שינויים בחיים בעזרת טריגרמות.

לפתוח ספר

חיזוי

בניית טריגרמות

כדי לקבל עצה, יש להתמקד על המצב, שהעתיד שלו אתה רוצה ללמוד מספר תמורות. תחשוב על שאלה.

גרור ושחרר המטבעות לתוך החלק העליון של השדה לזריקה ושחרר את הלחצן של העכבר. מטבעות יציגו איזה קו צריך לצייר. תטיל מטבעות 6 פעמים, עד שבאזור של תחזיות הקסגרמה תהיה מוכנה , והספר תתן תשובה על השאלה שלך.

אל תשכחו להודות בכנות הספרים, גם אם התשובה שקיבלת ממנו נראית לך רתיעה.

nice image

nice image
art

art

בהצלחה בדרכך

אושר ועושר

ליצירת קשר עם אחד המפתחים של האתר: לחצו כאן

art
art
"Show Menu"